Usein kysytyt kysymykset: Piraattiliitto

Mikä ihmeen Piraattiliitto?

Piraattiliitto syntyi osana kansainvälistä piraattiliikettä, joka lähti liikkeelle Ruotsista Piratbyrånin ja The Pirate Bayn vauhdittamana. Piraattiliiton tarkoituksena on toimia Piratbyrånin hengessä puolustaen kansalaisten vapautta käyttää, jalostaa ja jakaa kulttuuria ja tietoa. Vastustamme myös kaikentyyppistä isoveli-yhteiskuntaa ja kansalaisten yksityisyyden suojan heikentämistä.

Piraattiliitto ei ole kytköksissä Piraattipuolueeseen, vaikka samaa asiaa ajammekin. Puolue on piraattiliikkeen parlamentaarinen siipi, kun taas me olemme vapaammin muotoutunut nettiyhteisö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa puoluepolitiikan ulkopuolella.

Mitkä ovat Piraattiliiton tavoitteet?

Vaadimme tekijänoikeuslakien radikaalia uudistusta. Kaikki ei-kaupallinen kopiointi tulisi sallia ja kaupallisellekin käytölle tekijänoikeuden keston voisi rajata esimerkiksi viiteen vuoteen. Ihmisiä tulisi pikemminkin kannustaa jakamaan kulttuuria keskenään kuin estää sitä. Nykypäivän säädökset, jotka estävät teosten käyttämisen jopa 70 vuotta niiden tekijän kuoltua, ovat täysin absurdeja.

Vaikka emme haluakaan kenellään olevan monopolia tietyn teoksen käyttöön, kannatamme kuitenkin teoksen tekijän oikeutta teokseensa niin, ettei kukaan muu saa väittää sitä itse tekemäkseen. Sellainen olisi valehtelua ja pettämistä, josta ei ole mitään hyötyä yhteiskunnalle.

Patenteista on luovuttava kokonaan. Ne eivät täytä sitä tehtäväänsä, jota varten ne on alunperin luotu: antamaan kannustin uuden keksimiselle ja tiedon tuottamiselle. Sen sijaan ne estävät kehitystä kieltäessään jopa aivan yksinkertaisten keksintöjen käytön ja hukkaavat inhimillisiä resursseja, aikaa ja rahaa oikeustaisteluihin tietyn idean käyttöoikeudesta. Patentteja myönnetään nykyään huomattava määrä ideoille, joita ei edes tulla ikinä käyttämään millään tavoin kaupallisesti hyväksi. Sen sijaan niitä voidaan hyvinkin käyttää kaupallisessa taistelussa kilpailijoita vastaan estämällä näitä käyttämästä jotain tiettyä innovaatiota. Tämä ei edes ole mikään uusi ilmiö, sillä jo teollisen vallankumouksen on arvioitu myöhästyneen vuosikymmenen tai kaksi James Wattin höyrykonepatentin ansiosta.

Tavaramerkkejä emme vastusta. Niiden tarkoituksena on auttaa kuluttajia tunnistamaan hyödykkeet ja palvelut sekä niiden tuottajat, jolloin ne tuottavat hyödyllistä informaatiota markkinoille.

Kuinka toimitte kannattamienne asioiden hyväksi?

Pyrimme tietoa jakamalla ja ihmisiä valistamalla saamaan yleistä ilmapiiriä suopeammiksi tavoitteillemme. Samalla koitamme lobata myöskin poliitikkoja parhaan kykymme mukaan muuttamaan lakeja toivomallamme tavalla.

Yllytättekö ihmisiä laittomuuksiin?

Suomalaisia ei tarvitse yllyttää piratismiin. Mahdollisesti jo miljoona suomalaista harjoittaa nettipiratismia silloin tällöin tai säännöllisesti - siitä yksinkertaisesta syystä, että he rakastavat kulttuuria sen monissa eri digitoiduissa muodoissa ja haluavat jakaa sitä keskenään. Kyseessä on poikkeuksellisen laajamittainen kansalaistottelemattomuus suhteessa lakeihin, jotka haluavat kriminalisoida tällaisen suoran ja taloudellista voittoa tavoittelemattoman kulttuurin jakamisen kansalaisten kesken. Mielestämme tällainen kansalaistottelemattomuus on ihailtavaa, ja se osoittaa, että suomalaisilla kansakuntana on rohkeutta ja tahtoa kamppailla kulttuurin ja sanan vapauden puolesta jopa tässä haasteellisessa tilanteessa, jossa poliittinen eliitti on käytännössä liittoutunut mediateollisuuden kanssa kansalaisia vastaan ja säätää sen mukaisia lakeja.

Oletteko oikeistolaisia vai vasemmistolaisia?

Emme kumpaakaan. Immateriaalioikeuksien vastustaminen on mahdollista miltä kohdalta vasemmisto-oikeisto-akselia tahansa, ja kansainvälisellä piraattiliikkeellä onkin kannattajia kaikista perinteisistä poliittisista ryhmistä. Vapaan kulttuurin ja tiedon puolustaminen hyödyttää jokaista kansalaista riippumatta puoluekirjasta. Siksi olemme poliittisesti sitoutumattomia. Luonnollisesti annamme tukemme kuitenkin Piraattipuolueelle, sekä tulevaisuudessa kaikille niille puolueille, jotka alkavat ajamaan piratismia.

Millainen Piraattiliitto on tulevaisuudessa?

Sitten kun ihmiset aktivoituvat tarpeeksi toimintaan ajamiemme asioiden puolesta, tulemme luultavasti rekisteröitymään yhdistykseksi.

Kun kiinnostusta alkaa olla tarpeeksi, alamme myymään esimerkiksi Piraattiliiton t-paitoja ja muuta vastaavanlaista tavaraa logollamme varustettuna. Saatamme myös järjestää tapahtumia, joiden sisältö tietenkin riippuu siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Seminaareja, bileitä, infotempauksia? Kaikki on mahdollista.

Kuinka voin liittyä Piraattiliittoon?

Tällä hetkellä ei ole mitään virallista jäsenyyttä. Piraattiliiton kotisivuille rekisteröityminen ei siis tarkoita Piraattiliiton jäsenyyttä.

Kirjoitin hyvän artikkelin/uutisen! Julkaisetteko sen?

Mielellämme. Ota yhteyttä esimerkiksi palautelomakkeen kautta tai laita emailia osoitteeseen info(at)piraattiliitto.org, niin saat tunnuksellesi oikeudet kirjoittaa tekstejä sivuille.

Mistä muualta Piraattiliitto löytyy?