WikiLeaksiin vuodettu muistio paljastaa ACTA-neuvottelujen törkeydet

Jos Telecoms-paketin loppuneuvotteluissa saavutettu torjuntavoitto ehti saada piraattien ja muiden tietoyhteiskuntaa ymmärtävien leirissä aikaan hetkellisen tyytyväisyyden tunteen, WikiLeaksiin juuri vuotanut asiakirja meneillään olevista ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) -kauppaneuvotteluista heittääkin sitten lunta tupaan oikein kunnolla. Kyse on Euroopan komission syyskuun 30. päivälle 2009 päivätystä, EU-jäsenmaiden hallituksille osoitetusta 'varoituskirjeestä' ACTA-sopimuksen Internettiä koskevan osan tulevan sisällön suhteen. ACTA-neuvotteluja käydään keinotekoisen kireällä aikataululla Yhdysvaltojen johdolla, ja Euroopan komission altavastaajan asemaa neuvotteluissa kuvastaa se, että komissio ei ollut syyskuun lopussa saanut mainitusta Internet-agendasta vielä edes kirjallista luonnosta vaan joutui varoittamaan jäsenmaita amerikkalaisten antaman suullisen selvityksen pohjalta. Suullisestikin saatu tieto on kylmäävää kuultavaa, eikä ihme, sillä se on puhtaasti amerikkalaisten ammattilobbareiden ehdoilla ja kynillä laadittu unelmapaketti siitä, millainen Internet palvelisi parhaiden maan tekijänoikeusteollisuuden eri haaroja.

Tällaiselta näyttää amerikkalaisten toivelista ACTA-neuvotteluissa:

  • Tekijänoikeusrikkomuksissa otetaan kaikissa ACTA-maissa käyttöön amerikkalaistyyppiset rangaistuskorvaukset, jotka eivät perustu aiheutettuun vahinkoon vaan haluttuun pelotevaikutukseen.
  • Palveluntarjoajat tehdään vastuullisiksi asiakkaidensa tekijänoikeusrikkomuksista. He vapautuvat vastuusta vain sisällyttämällä asiakassopimuksiinsa tekijänoikeusrikollisuutta aktiivisesti torjuvia ehtoja kuten kolmesta poikki -tyyppisen rangaistusjärjestelmän, johon asiakkaiden on puolestaan suostuttava, jotta he saisivat nettiliittymän. Näin Hollywood, RIAA ja IFPI saavat haluamansa pelotus- ja rangaistuskoneiston ilman, että kansalliset parlamentit tai EU-parlamentti joutuvat tai pääsevät säätämään siitä lailla. Yksityisesti pyöritetystä poliisi- ja rangaistuskoneistosta puuttuvat sopivasti myös kaikki puolueettomaan oikeuskäsittelyyn ja syytetyn oikeusturvaan liittyvät hidasteet.
  • Kaikki ACTA-maat ottavat käyttöön DMCA (Digital Millennium Copyright Act) -tyyppisen järjestelmän, jonka avulla tekijänoikeuksien omistajat voivat vaatia palveluntarjoajia poistamaan tekijänoikeuksiaan loukkaavan materiaalin eri sivustoilta ja palveluista. Järjestelmä soveltuu hyvin myös sivustojen sensurointiin perusteettomilla tai kiistanalaisilla vaatimuksilla.
  • DRM-suojausten kiertäminen kriminalisoidaan siellä, missä se on vielä sallittua, ja suojausten kiertoa auttavien laitteiden valmistus ja myynti kriminalisoidaan. Laitevalmistajilta ei vaadita minkäänlaista yhteensopivuutta eri DRM-järjestelmien välillä.
  • Tullivirkailijoille annetaan valtuudet etsiä tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia matkustajien mp3-soittimista, kännyköistä ja kannettavista tietokoneista.

ACTA-neuvotteluja on leimannut alusta lähtien täydellinen salakähmäisyys. Neuvottelujen kuudes kierros käytiin Etelä-Korean Soulissa 4-6. marraskuuta, eikä sen kulusta tihkunut lehdistölle, kansalaisjärjestöille eikä edes kansallisille parlamenteille juuri mitään tietoa. Sopimuksen nimi viittaa fyysisten tuoteväärennösten torjumiseen, mutta todellisuudessa tuoteväärennöksiä vastaan on jo nyt toimiva ja tehokas lainsäädäntö. ACTA:ssa on kyse ennen muuta Internetistä ja sen kontrollista.

Pelin henki on ollut sinänsä selvä: amerikkalaiset haluavat ohittaa EU:n, Sveitsin, Kanadan, Japanin, Australian ja muiden neuvottelukumppaneiden demokraattiset elimet ja kansalaisjärjestöt ja pakottaa näihin maihin uutta kovaa tekijänoikeuslainsäädäntöä muodollisesti kauppasopimuksen nimissä. Eurooppalaisen demokratian kannalta on suorastaan irvokasta, että WikiLeaks on neuvottelujen tärkein tietolähde niin Piraattiliiton lukijoille, suomalaisille kansanedustajille kuin Brysselin europarlamentaarikoillekin. Hallitusten viralliset tiedonannot – kuten Ruotsin hallituksen tuore raportti Soulin tapaamisesta – ovat puhdasta liirumlaarumia, joissa ei paljasteta neuvottelujen sisällöstä mitään. Komissio neuvottelee eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kohtalonkysymyksistä täysin parlamenttia sekä eurooppalaisia kansalais- ja kuluttajajärjestöjä kuulematta. Neljä Ruotsin elinkeinovaliokunnan jäsentä jäi WikiLeaks-vuodon ansiosta housut kintuissa kiinni suoranaisesta valehtelemisesta heidän julkaistuaan 3. huhtikuuta Newsmillissä kirjoituksen, jossa he väittävät, että ACTA-neuvotteluissa ei ole kysymys lainkaan Internetistä, ja että ACTA:n vaatimukset mahtuvat hyvin Ruotsin olemassaolevaan lainsäädäntöön.

Tämä uskomaton salassapito ei kuitenkaan koske amerikkalaisia ammattilobbareita, joista sadoilla on vapaa pääsy ACTA-dokumentteihin maan kauppapoliittisen edustuston (United States Trade Representative, USTR) kautta. Kaikki suuret elokuva- ja levy-yhtiöt sekä maan ohjelmistoteollisuus ovat lobbarikunnassa hyvin edustettuina. Amerikkalaiset kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt eivät sen sijaan ole olleet yhtä onnekkaita. EFF (Electronic Frontier Foundation), Public Knowledge ja muut järjestöt ovat vedonneet presidentti Obamaan (ja jopa uhanneet viedä maan hallituksen oikeuteen), jotta ACTA-materiaali saataisiin kansalaisjärjestöjen arvioitavaksi. Obama on kuitenkin tylysti jatkanut edeltäjänsä George W. Bushin salailulinjaa julistamalla neuvottelumateriaalin salaiseksi maan kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Hollywoodin ja RIAA:n lobbarit eivät Obaman mielestä siten selvästikään vaaranna kansallista turvallisuutta, kun taas EFF:n asianajajat tekevät sen.

Jos palveluntarjoajista tehdään ACTA:n kautta vastuullisia asiakkaidensa tekijänoikeusrikkomuksiin – mikä sinänsä olisi EU:n voimassaolevan tietoyhteiskuntadirektiivin vastaista – päätöksellä tulee olemaan todella kauaskantoisia seurauksia. Koska nettiasiakas voi tehdä tekijänoikeusrikkomuksia esimerkiksi suojatun VPN-yhteyden lävitse ilman että palveluntarjoajalla olisi mitään mahdollisuutta tietää niistä, saattaisivat palveluntarjoajat korvausvastuulta välttyäkseen joutua kieltämään asiakkailtaan esimerkiksi anonymisointipalvelujen ja erilaisia salauksia käyttävien vertaisverkko-ohjelmien käytön. Tämä sopisi varmasti erinomaisesti paitsi Hollywoodille ja IFPI:lle myös esimerkiksi Englannin ja Ranskan valvontahaluisille hallituksille, joten komissiolta ei välttämättä kannata odottaa suurtakaan vastarintaa amerikkalaisten agendalle.

Se, että demokratian, sananvapauden ja kulttuurin kannalta niin keskeisestä instituutiosta kuin Internetistä neuvotellaan amerikkalaisten lobbareiden sanelemalla agendalla, on tietenkin katastrofaalinen tilanne kaikille muille paitsi amerikkalaisille itselleen. EU:n komissio joutui kuukausi ennen Soulin kokousta tekemään lievää hätäjarrutusta ilmoittamalla amerikkalaisille, ettei se ehdi mitenkään käsitellä näiden nettiagendaa neljässä viikossa. Kuluneen kuukauden aikana komissio ei kuitenkaan millään tavoin yrittänyt ottaa europarlamenttia tai kansalaisjärjestöjä mukaan neuvotteluprosessiin. Sama on tilanne ollut Atlantin toisella puolella: kansalaiset ja kuluttajat on suljettu tiukasti prosessin ulkopuolelle.

Kyseessä on ilmiselvästi amerikkalaisten johtaman kansainvälisen tekijänoikeusteollisuuden ratkaisutaistelu sen käsistä karkaavan Internetin takaisin haltuun ottamiseksi voimatoimin. Tähän taisteluun panostetaan kaikki teollisuuden poliittinen vaikutusvalta ja lobbausvoima. Vastassa ovat Internetin vapautta vaativat voimat, jotka ovat vahvistumassa mm. poliittisen piraattiliikkeen nousun myötä. Jopa EU:n komissio myöntää tämän asetelman vuotaneessa muistiossaan puhuessaan "sensitiivisistä kysymyksistä, joissa vastakkain ovat sisällöntuottajat ja netin 'vapauden' kannattajat." Sana vapaus on muistiossa ympäröity paljonpuhuvasti lainausmerkeillä. 'Vapauden' kannattajiin lukeutuu myös itse europarlamentti, jonka ylivoimainen enemmistö liputti Telecoms-lakipaketin käsittelyssä netinkäyttäjien oikeusturvan ja yksityisyydensuojan puolesta. Se, että komissio antoi lopulta parlamentille periksi nettiyhteyden katkaisua edeltävän oikeuskäsittelyn vaatimuksessa, saattoikin olla pelkkä harhautus, koska komissio kenties laskelmoi voivansa hoitaa kolmesta poikki -järjestelmän Eurooppaan amerikkalaisten mallin mukaisesti palveluntarjoajien asiakassopimuksien kautta.

Mitä on sitten tehtävissä? Tilanteen koko karmeus on WikiLeaks-vuodon myötä vasta paljastunut piraateille ja muille nettiaktivisteille, eikä vastarinta ole tässä vaiheessa vielä ehtinyt organisoitua. Piratpartietin puheenjohtaja Rick Falkvinge listaa blogissaan kolme ruotsalaista vaatimusta, jotka voisivat kenties toimia ensi vaiheen vastarinnan malleina muissakin maissa:

  • 1. Ruotsin on heti peruttava EU:n komissiolle antamansa neuvottelumandaatti, koska sekä neuvottelujen muoto että sisältö ovat mahdottomia hyväksyä.
  • 2. EU:n komission on vetäydyttävä pois ACTA-neuvotteluista ja sen sijaan kunnioitettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteita, jotka pätevät myös netissä.
  • 3. Jos kohta 2 koetaan poliittisesti vaikeaksi, ja jos ACTA-neuvotteluihin sisältyy myös asioita, joiden katsotaan olevan hyödyllisiä, komission on vaadittava, että sopimus ei tule millään tavalla koskemaan Internettiä eikä kansalaisten perusoikeuksia, joihin myös Internet kuuluu.

Kommentit

Tajuavatkohan kansalaiset

miten heidän kansalaisvapauksiaan uhataan Suomenkin hallituksen taholta? Suomihan on kaiketikin mukana neuvotteluissa ainakin EU:n kautta ja Suomen hallituksella on todennäköisesti pääsy näihinkin tietoihin. Mitä tämä kertoo Suomen nykypuolueiden suhtautumisesta kansalaisvapauksiin? Pitäisikö todeta että, "Puhun niin totta kuin osaan" - kuten Jäätteenmäki aikanaan?

Eli pitäisi ainakin selvittää, että mitä Suomen hallitus tietää tästä asiasta. Onko se yrittänyt tahollaan vaikuttaa tällaisia ehdotuksia vastaan? Jos ei ole niin kyse on potentiaalisesti erittäin vakavasta asiasta.

Vähän sellainen olo, että se

Vähän sellainen olo, että se oli nyt tässä. Jos poliitikot valehtelevat sopimuksen sisällöstä ja peittelevät sitä yhteen hiileen, niin eipä tässä voi oikein mitään tehdä. Komissiokin näyttäisi haluavan kiertää vastustuksen...

Sanattomaksi vetää. Onko

Sanattomaksi vetää. Onko mitään tehtävissä?

olisiko aika jo

laittaa kaikki usasta tulevat tuotteet ja usan yhtiötten tuotteet osto Boikottiin ? vasta vetono tuohon laki lobbareiden juttuun ja myös kaikki elokuvat ja musiikin ostaminen kaikkien maailman piraattien tai heidän tukijoidensa toimesta totaali Boikottiin jos tuo laki juttu on totta niin kehottaisin harkitsemaan ihan oikeasti totaali Boikottia

kaikki mahdollinen pelissä

Ton sopimuksen jälkeen ei varmaan enää mitään lisää piraattivastaista voi paljoa tulla. Toi palveluntarjoajien vastuullisuus kiinnostaa erityisesti. Mistähän täsmällisemmin on kyse.

Ton sopimuksen jälkeen ei

Ton sopimuksen jälkeen ei varmaan enää mitään lisää piraattivastaista voi paljoa tulla. Toi palveluntarjoajien vastuullisuus kiinnostaa erityisesti. Mistähän täsmällisemmin on kyse.

Eiköhän kyse ole vain siitä, että ISP:t voidaan pakottaa toimimaan to-mafian tahdon mukaisesti tai ne joutuvat maksamaan täysin ylilyötyjä maksuja, jotka eivät perustu mitenkään menetettyyn hyötyyn. Paremman kuvan saanee silloin kun sopimus julistetaan lopulliseksi mutta kyllä tuo pidetään varmasti syystäkin salassa. Voihan sitä luvata itselleen, ettei osta enää mitään viihdettä mutta ei se paljoa auta, koska suuri osa ihmisistä ostaa kumminkin ja ala kasvanee samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä.

I2p paikkaa ongelmaa huomattavasti mutta tuntu erittäin teennäiseltä alkaa käyttämään sitä, koska valtiot antavat yrityksille tällaisia oikeuksia. Luottamus koko länsimaiseen systeemiin romahti vain niin täydellisesti.

'ai mikä luottamus?'

Luottamus koko länsimaiseen systeemiin romahti vain niin täydellisesti.

Joo aika karua luettavaa, mutta kyllähän sen jotenkin tiesi että MONEY MAKES WORLD GO AROUND, vaikka ei sitä kyllä halua uskoa. Toivottavasti 'romahdus' efekti herättää ymmärtämään missä mennään.

Jessus sentään, on maailmasta tullut sairas..

Ymmärrän Tombooo fiiliksesi täysin! Itse alan nyt lopullisesti kallistumaan sille kannalle myöskin, että maailmassa ei taida olla enää paluuta minkäänlaiselle järjelliselle tolalle sen suhteen, mitä tulee täällä elelevien ihmisten minkäänlaisiin kansalaisoikeuksiin, tahi vapauteen.

Kun on vuosia seurannut tätä tekopyhää politiikkaa, ja tällaisten järjestöjen touhuja, joidenkin marginaaliammattien järjettömyyksiin kehittynyttä palkkapolitiikkaa, sekä näiden erilaisten vastuuttomien veropakolaisten touhuja, niin alkaa väistämättä mennä usko yleensäkään yhtään mihinkään, mikä palvelisi minkäänlaista yhteistä hyvää.

Maailmassa olisi rahat, ja vieläpä moneen kertaan, saattaa asiat sellaiselle tolalle, että liki kaikissa maailman kolkissa voitaisiin edes suhteellisen hyvin, ja mikä parasta se kaikki voitaisiin tehdä palaamatta, tai siirtymättä,, kommunistiseen maailmankatsomukseen, joka kuitenkin niin monia ahdistaisi. Se ei oikeastaan vaatisi mitään muuta, kuin hiukan enemmän solidaarisuutta kanssaihmisiämme kohtaan. Ja sen ymmärtämisen, ettei ihmiset voi samassa maailmassa olla niin eriarvoisia, kuin nyt ollaan! Ja edellinen lause voidaan yhdistää niin monessa kohtaa nyky-yhteiskuntaamme ja sen rakenteisiin, puhumattakaan eri ammattiryhmistä, että on täydellisen turhaa alkaa niitä tässä taas erittelemään!

Itselle ei nyt esim. millään aukea, että miksi Obama antaa moisen asian edetä senttiäkään yhdysvalloissa, sillä juuri häneltä olisi kaikkein vähiten odottanut tällaista toimintaa kaiken sen valossa tarkasteltuna, jolla kaveri tuli valittua, ja mitä hän liki ensi toimikseen on tehnyt.
Juuri hänhän suorastaan peräänkuuluttaa kaiken avoimmuutta ja eri kansojen välistä solidaarisuutta, sekä tuntuu kammoksuvan täydellisen sivuraiteille ajautunutta riistokapitalismiamme. Vaan niinpä taitaa totuus tässäkin asiassa olla ihan toinen...siis tarua ihmeellisempää! Olen täydellisen pettynyt...ja vittuuntunut moiseen touhuun.

Tälla konstilla kansat ovat jakautumassa täydellisesti kahtia, ja syntyy todellinen kahtiajako, jossa toinen puoli kuvittelee edustavansa kansakunnan korkeinta moraalia ja oikeudenmukaisuutta, ja se toinen puoli, johon itse siis kuulun, on täysin paatuneita rikollisia, joilta pitää saada kaikki ihmisoikeudet karsittua. Aina lisääntymistä myöten varmaankin!

Henkilökohtaisesti alan aivan oikeasti toivomaan, että tuo 21.12.2012 oikeasti tietäisi maailmanloppua, sillä itse en ainakaan toivo omille lapsilleni tällaista maailmaa elettäväksi, joka nyt on näköpiirissä!

On täysin käsittämätöntä, miten millään tasolla voidaan katsoa yhden marginaalisen osan kansasta edustavan sellaista ylimystörotua, kuin minkä erilaiset to järjestöt ja kulttuurintuottajat nyt muodostavat. Enää ei puutu, kuin se, että jälleen muodostetaan näitä keskitysleirejä, jonne kaikki tämä yhteiskunnan netistä kulttuuria imuttava pohjasakka voidaan viedä "saippuaksi ja kirjahyllyntuiksi", niin avot!

Elämme siis tällä hetkellä täysin äärikapitalismin sairastuttamassa, tehokkuusähkyynsä hitaasti tukehtuvassa yhteiskunnassa, jossa todellakin joidenkin ihmisten ego ja asema on vienyt kusen jo niin korkealle otalohokoon, että silmät keltaista valoa loistaen he säätelevät täysin järjenvastaisia lakeja, sensijaan että hoitaisivat ihan oikeasti tärkeitä asioita. Maailma tullee hukkumaan tähän paskaan ja ahneuteen. Ja se on kyllä sille aivan täysin oikein!

Siis nyt kyseessä oleva asia hakee kaikessa räikeydessään täysin vertaistaan koko ihmiskunnan historiasta! Täysin sairasta, että tällaisesta asiasta joudutaan edes puhumaan...tahi miettimään ja spekuloimaan jollakin keskustelupalstalla!! Itse en ola ainakaan koskaan antanut, enkä tule antamaan, kellekään mandaattia päättää tällaisen asian puolesta. Eikä sitäpaitsi tällaista asiaa voida edes päättää ilman kansanäänestystä!

Olen täydellisen järkyttynyt! Nyt vaaditaan EU:lta munaa tässä asiassa. Yhdysvallat ei ole enää kukkona tunkiolla. Se on vain yksi talousmahti muiden joukossa, ja kiitos Bushin varsin paskassa jamassa. Nyt ei kannata EU:ssa sortua siihen, että me tarvitsisimme yhdysvaltoja ohjaamaan kaikkea toimintaamme, sekä moraalikäsityksiämme. Tilanne alkaa olemaan se, että jatkossa yhdysvallat tarvitsee yhä vahvemmin muita talousmahteja selvitäkseen, ja siksi ei ole syytä edes harkita lähtevänsä tällaiseen paskaan mukaan!

Yhdysvaltojen kauppasaarrot eivät meinaan ihan samalla tavalla tänäpäivänä pure, jos sille linjalle päättävät lähteä. Heillä on kuitenkin myös tarpeita molemminsuuntaiseen toimintaan! Eli nyt siis punnitaan EU:n asemaa suhteessa muihin, nyt nousussa oleviin talousmahteihin, ja sen ihan omaakin asemaa yhtenä sellaisena!

Vai onko nyt niin, että se maailmansota syttyy lopulta jonkun saatanan to-järjestön intressien vuoksi? Ei vittu sanon minä! Nyt järki käteen jollakin, ja vähän äkkiä. Ei ne kulttuurintuottajat sentään mitään jumalia ole!

Sanos muuta

Olet valitettavan oikeassa.

"Maailma tullee hukkumaan tähän paskaan ja ahneuteen. Ja se on kyllä sille aivan täysin oikein!"

Ei maailmalle, vaan ihmiskunnalle (erityisesti sen johtajille). Se tässä erityisen surullista onkin kun otetaan huomioon mitä me teemme jatkuvasti niin tuntevalle kuin tuntemattomallekin luonnolle - ilmakehää, metsiä yms. raiskataan mikä ehditään ja sen päälle eläimetkin ovat päässeet mukaan tähän kapitalismin vinkeään tehokkuuskilpailuun tavoilla, joita ei voi kutsua kuin sairaiksi. Ihmisistä tulee jatkuvasti enemmän turtia ja sokeita kun tällaiset asiat hyväksytään ja onkin hyvä kysymys, missä vaiheessa peruskansalaisella on samanlaiset olot kuin broilereilla nykyään. Kolmannessa maailmassa se ei ole lainkaan kaukana...

Suurimmalle osalle ihmiskuntaa asioiden käsittäminen voisi olla vain yksinkertaisesti psykologisesti liian raskasta. Tiedon etsiminen ei nykymaailmassa Internetin ansiosta ole kovin vaikeaa, suuri osa ihmisistä vain ei välttämättä edes todella halua tietää miten asioiden laita on, tai jos sellaista motivaatiota löytyykin, se voi helposti kadota kun ensimmäiset realistiset näkemykset osuvat silmään. Joidenkin mielestä Hesarin ja TV-uutisten luomassa vaaleanpunaisessa pehmomaailmassa on helpompi ja mukavampi elää kuin tilanteessa, jossa mielipiteensä ja valintansa voi aidosti itse päättää vähemmän puolueellisen informaation perusteella.

Kuten sanottu - you want the truth? You can't handle the truth!

Siinä sitä taas mennään.

Noh, niin katastrofaalinen kuin tämä sopimus on toteutuessaan, niin ainakin tiedämme minkä takia sisällöntuottajapuoli on ollut niin uskomattoman omahyväinen ja täysin huolestumatta piraattiliikkeen poliittisesta etenemisestä: vaikka euroopan piraattipuolueet jollain ihmeen ilveellä saataisiin jokaisen EU-maan hallituksiin, sillä ei olisi mitään vaikutusta koska tälläisillä läpeensä epädemokraattisesti kasaan väännetyillä "kauppasopimuksilla" saa eliitti näppärästi orjuutettua "pahimmatkin" toisinajattelijat. Sinänsä täytyy kyllä nostaa hattua tuollaiselle kylmän laskelmoivalle toiminnalle, mikään ei kuluttaisi piraattiliikkeen pitkän aikavälin kannatusta kuin se, että mitään ei saada aikaan vaikka kansan valtuutus olisikin takana.

Eikös Jyrki Kasvi voisi

Eikös Jyrki Kasvi voisi nostattaa aiheesta keskustelua?

älä nyt naurata.

älä nyt naurata.

Ei mene läpi

Suoraan sanoen itseä kyllä huolestuttaa komission lordien typeryys enemmän kuin koko tämä ACTA pelleily. Jos Telecoms ei mennyt läpi sen takia että marginaaliosalla valveutuneista oli huolia sen toissijaisista osista, niin mitenkä helvetissä komission jätkät aikoo taikoa tämän laiksi? Kuka parlamentissa edes äänestäisi tälläisen paskan puolesta? Järkytys sivuun, ei tule menemään läpi, ei EU-parlamentissa eikä kansallisissa. Tai ainakin minulla on sen verran luottamusta ihmiskuntaan, että veikkaan ettei mene läpi.

Mutta kysytäänkö parlamentilta?

Tähän hommaan liittyy sellainen potentiaalinen vaara, että Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan asiasta ei tulla välttämättä edes kysymään parlamentilta. Tästä on ollut jonkin verran keskustelua Ruotsin puolella. Oscar Swartz ja Mikael Nilsson ovat aika pessimistisiä kun taas Mark Klamberg on vähän toiveekkaampi. Sikäli kun olen tulkinnut oikein, 'normaalit' kauppasopimukset ovat puhtaasti komission heiniä, ja laajemmin lainsäädäntöön vaikuttaville sopimuksille – jollainen ACTA siis tosiasiallisesti on – pitäisi saada parlamentin hyväksyntä. Mutta kun on katsellut millaisella meiningillä itse Lissabonin sopimus puskettiin lävitse, ei olisi ainakaan minulle mikään suuri yllätys, että komissio keksisi jonkun näennäisen perusteen, jolla ACTA ajettaisiin voimaan 'tavallisena kauppasopimuksena' parlamentilta sen kummempia kyselemättä.

Lissabonin sopimus?

Eikö Lissabonin sopimus juuri johda siihen että parlamentin hyväksyntä tarvitaan kaikkiin muutoksiin? Korjaa ihmeessä jos olen väärässä, olen vaan elänyt siinä ajatuksessa että näin olisi.

Particle physics give me a hadron.

Parlamentti voi sanoa vain kyllä tai ei – jos sitäkään

EUABC.com:

"The Lisbon Treaty offers the European Parliament a greater say in trade agreements. The Parliament will have to vote for the most important agreements for them to enter into force. The Parliament must approve with absolute majority of members, which is 369 of 736 MEPs in 2009. "

Jos oletetaan, että ministerineuvosto tulkitsee ACTA:n kuuluvan luokkaan "kaikkein tärkeimmät sopimukset" ja antaa siksi parlamentin päättää siitä, tilanne on joka tapauksessa se, että parlamentti saa eteensä vain yksinkertaisen ota-tai-jätä-päätöksen ilman että sillä on ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa neuvottelujen agendaan ja sisältöön, kansalaisjärjestöistä nyt puhumattakaan. Toisaalta Lars Holmgren varoittaa ruotsalaisessa keskustelussa, että parlamentin päätös voidaan myös kokonaan unohtaa Lissabonin sopimuksen alaisuudessa esim. kiireellisyyssyihin vedoten.

Niin siis, kyllähän ACTA

Niin siis, kyllähän ACTA voidaan ajaakin läpi kauppasopimuksena, mutta siinä tapauksessa sillä ei ole mitään voimaa direktiivinä. Siis, ellei ACTA mene parlamentin läpi, sen perusteella ei voida kirjoittaa direktiivejä EU-tasolla saati lakeja valtiotasolla, ja silloinkin kaikkien muutosten valtioiden lakeihin täytyisi mennä kansallisista parlamenteista läpi (mitä toivon etteivät ne tule tekemään). Se nyt vain on lakiteknillinen suoja tälläistä paskaa vastaan, että kaikki lakimuutokset täytyy mennä parlamentin läpi, maasta riippumatta (Euroopassa siis).

Että toivoa vielä on, ja tämä salailu ja kähmiminen ei tosiaankaan ole hyvää PR:rää ACTAlle. Mikään parlamentti Euroopassa ei tule äänestämään laiksi jotain sopimusta, jos se tuntee sen olevan Amerikkalaisten sanelema (puhumattakaan komission byrokratisteista).

poliitikon keinot: esitys, laki, vesitys

No se että joku laki tai sopimus tehdään on yksi asia. Jos sitä ei voi pysäyttää edes pahimmilta osiltaan, niin sitten pitää miettiä miten sen täytäänpano vesitetään.

Jos kultapossukerho

Ajaa tuon läpi väkisin,se tietää sotaa.

Jooh

Viskasin vaan joskus pari vuotta sitten huumorilla, että kolmas mailmansota alkaa kopiosuojauksien takia.
Masentavaksi se menee ku huomaa, että saattaa olla oikeassa -.- (Toivottavasti en ole)

Jooh...

Jos tuo menee läpi, niin olet oikeassa!

Ironialta ei ainakaan puutu huumorintajua.

Mielenkiintoista kun Zeitgeist Addendumin lopussa sanotaan:
Meidän on suojeltava internettiä kaikkina aikoina, puolueettoman tiedon takia.

Onko sattumaa että nyt yritetään rajoittaa/tehdä muutoksia internettiin? Yeah right!

Lisää kauppasopimuksista.

http://www.fpif.org/fpiftxt/6546
Taitaapi olla aika ruveta vakavasti opiskelemaan mitä kaikkea sitä näihin kauppasopimuksiin onkaan tungettu mukaan.

"In a nutshell, these rules give private foreign investors the right to bypass domestic courts and sue governments directly in international tribunals. The most controversial is the right to sue over government actions — including health, environment, and other public interest regulations — that diminish the value of an investment.

For example, Mexico had to pay off a U.S. company that had been denied local permission to build a hazardous waste facility in an environmentally sensitive area. Canada repealed a public health law in the face of a threatened lawsuit by a U.S. chemical company. The U.S. government has spent millions of dollars defending itself against claims over legitimate environmental regulations."

Tämäkin on varmasti vasta jäävuoren huippu.

Verkottuminen on voimaa

Kaikkien on mahdotonta perehtyä syvällisesti kaikkeen, mutta verkottuminen on voimaa, ja keskeisiin päätöksentekopaikkoihin kuten europarlamenttiin on tärkeätä saada piraatteja ja muita hyviä tyyppejä pitämään silmällä mitä kaikkea pahan akseli on kulloinkin kähmimässä ja soittamaan hälytystorvea tarpeen mukaan.

LIITTYKÄÄ VASTARINTAAN!

https://www.facebook.com/groups/159201340858990/
https://www.facebook.com/events/368888839804857/

Levittäkää linkkejä minne pystytte! TIETOA!

VIELÄ ON AIKAA OTTAA YHTEYTTÄ EDUSTAJIIMME EU:SSA JA EDUSKUNNASSA!

Syndicate content