Uutiset

Uutisia piratismista, immateriaalioikeuksista ja yksityisyyden suojasta.

Hadopi-laki ei hillinnyt nettipiratismia Ranskassa

Presidentti Nicolas Sarkozyn tuella Ranskassa läpi runnottu Hadopi-laki – joka mahdollistaa mm. nettiyhteyksien katkaisemisen väitetyiltä piraateilta – ei ole vähentänyt nettipiratismia Ranskassa, raportoi TorrentFreak viitaten Rennesin yliopiston julkaisemaan tutkimukseen, jossa vertailtiin ranskalaisten nettikäyttäytymistä ennen ja jälkeen Hadopi-lain voimaantulon. Itse asiassa on käynyt päinvastoin, sillä piratismi on tutkijoiden mukaan lisääntynyt 3 % lain voimaantulon jälkeen. Laki on vaikuttanut lähinnä siten, että ranskalaiset ovat siirtyneet jossain määrin pois vertaisverkoista käyttämään Rapidsharen ja Megauploadin kaltaisia turvallisia latauspalveluita, joihin Hadopi-lain vaikutus ei ulotu.

Tutkimuksessa todettiin myös kiinnostavasti, että noin puolet vertaisverkoista laittomasti materiaalia lataavista nettikäyttäjistä myös ostaa digitaalista sisältöä netistä. TorrentFreak toteaakin, että Hadopi-laki saattaa itse asiassa johtaa tekijänoikeusteollisuuden tulonmenetyksiin siltä osin kuin näiltä sisältöä ostavilta nettikäyttäjiltä suljetaan nettiyhteyksiä. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa eri puolilla Eurooppaa: piraatit ovat aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja käyttävät myös rahaa kulttuuriin, niin netissä kuin sen ulkopuolella.

Yksityisyydensuojakriisi on tosiasia: "Puhtaat jauhot eivät enää riitä"

Ruotsin suosituimpiin poliittisiin bloggareihin kuuluva Marie 'Emma' Andersson toteaa Ruotsin television julkaisemassa debattikirjoituksessa, että Ruotsi on ajautunut yksityisyydensuojakriisiin. Taustalla ovat monet viime aikojen lainsäädäntöhankkeet – kuten FRA-laki, IPRED-laki ja juuri nyt Ruotsissa kiivaan debatin kohteena oleva teletallennuslaki – jotka Anderssonin mukaan eivät huomioi riittävästi ihmisten tarvetta yksityisyyteen ja yksityiselämään. Samaan aikaan politiikot suhtautuvat kehitykseen rauhallisuudella, joka on Anderssonin mukaan äärimmäisen huolestuttavaa. Poliitikkojen viesti on se, että meidän on luovuttava monista tärkeistä perusoikeuksistamme saadaksemme mahdollisuuden tuntea olomme turvalliseksi. He käyttävät myös kieltä, johon on vaikea sanoa mitään vastaan. "On selvää, että me emme halua terrorismia, emmekä halua rikollisten pääsevän karkuun", Andersson toteaa. "Mutta nämä poliitikkojen sanat ja argumentit pettävät meitä."

Piraateille ensimmäinen vaalimenestys Sveitsissä

Sveitsin piraattipuolue on saavuttanut ensimmäisen vaalimenestyksensä onnistuttuaan saamaan edustajansa maan kuudenneksi suurimman kaupungin, sadan tuhannen asukkaan Winterthurin 60-paikkaiseen kaupunginvaltuustoon. Paikan voittanut ensi vuonna 40 täyttävä ohjelmistokehittäjä Marc Wäckerlin on luonnollisesti ilahtunut vaalituloksesta. "Emme olleet asettaneet korkeita tavoitteita, koska meillä oli käytössämme vain vähän rahaa, eikä meillä ollut myöskään kampanjointikokemusta", Wäckerlin toteaa. "Vaalitulos osoittaa, että ihmiset luottavat meihin, kun ollaan hakemassa tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja tämän hetken ongelmiin yksityisyydensuojan, tiedon vapauden, tekijänoikeuslakien ja koulutuspolitiikan alueilla. Piraatit tulevat käyttämään mandaattinsa tuodakseen oman asiantuntemuksensa osaksi politiikkaa ja herättääkseen laajempaa tietoisuutta monista avoimista kysymyksistä. Tulemme samalla myös hakemaan kontakteja muiden puolueiden samansuuntaisesti ajatteleviin ryhmiin."

Jo 2,6 miljoonan brittikodin jäteastiassa on valvontasiru

Iso-Britannia on yksi kansalaisten massavalvonnan johtavia maita. Maasta löytyy jo yli 4 miljoonaa valvontakameraa, jotka kuvaavat kutakin kansalaista keskimäärin 300 kertaa päivässä. Ihmisten DNA-näytteitä kerätään kansalliseen tietokantaan pelkkien pikkurikkeiden kuten roskaamisen tai ylinopeuden perusteella. Brittiläisen isonveljen viimeisin innovaatio on ottaa kotitalouksien jätteet erityistarkkailuun. Sikäläinen kansalaisjärjestö Big Brother Watch raportoi, kuinka jo yli 2,6 miljoonan brittikodin jäteastia on varustettu valvontasirulla, jolla tietty jäteannos saadaan yhdistettyä tiettyyn kotitalouteen. Vielä vuosi sitten sirullisia jäteastioita oli käytössä 42 kunnan alueella; nyt niitä on jo 68 kunnassa, eli kasvua on ollut tältä osin vuodessa 62 prosenttia.

Effi teletallennuksesta: "Ajoiko Suvi Lindénin suojelu kansalaisten oikeuksien edelle?"

Electronic Frontier Finland (Effi) ilmaisee lehdistötiedotteessaan tyytyväisyytensä Saksan perustuslakituomioistuimen päätökseen, jolla kumottiin maan teletunnistetietoja koskeva laki perusoikeuksien vastaisena ja määrättiin kerätyt tiedot tuhottavaksi. "Nyt Saksasta saatu tuomio vahvistaa sen, mitä Effi on johdonmukaisesti tuonut esille asian kansallisen käsittelyn yhteydessä - yleinen tallennusvelvollisuus säädetyssä muodossa loukkaa kansalaisten oikeutta yksityisyyteen", kommentoi päätöstä Effin lakiasiantuntija Ville Oksanen. "Suomessa laki loukkaa yksityisyyttä vieläkin enemmän. Täällä tietoja säilytetään kaksinkertainen aika Saksaan verrattuna, kokonaisen vuoden ajalta."

Piraattipuolue teletallennuksesta: "Kansalaisten laajamittainen valvonta ei kuulu vapaaseen yhteiskuntaan"

Piraattipuolue ilmaisee tuoreessa lehdistötiedotteessaan tyytyväisyytensä Saksan perustuslakituomioistuimen tiistaiseen päätökseen, jolla maahan vuonna 2008 säädetty teletallennuslaki kumottiin perustuslain vastaisena samalla kun operaattorit määrättiin hävittämään kaikki tähän asti kerätty teletunnistedata. "Oikeuden päätös oli riemuvoitto kansalaisten yksityisyydelle ja takaisku 'isoveli valvoo' -ilmapiiriä ajaville. Teletallennuslait ovat olleet suuria askeleita kohti valvontayhteiskuntaa, jossa kukaan ei voi luottaa yksityisten keskustelujensa olevan yksityisiä", Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto sanoo.

Piraattipuolue näkee saksalaispäätöksen selvänä viestinä myös muille EU:n jäsenmaille siitä, että EU-direktiivien ei saa antaa polkea kansalaisoikeuksia. "Suomessakin jo aiemmin käyttöönotettu teletallennuslaki velvoittaa palveluntarjoajia säilyttämään huomattavan määrän tietoa käyttäjistään vuoden ajaksi. Tiedot sisältävät niin yhteyden lähteen, kohteen kuin sijainninkin. Tallennuslaki koskee GSM-puheluja ja muita sähköisiä yhteydenpitotapoja kuten sähköpostia. Piraattipuolueen mielestä kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita", puolue toteaa. "Emme yksinkertaisesti saa hyväksyä kansalaisten kokonaisvaltaista vakoilua", puheenjohtaja Palmulehto painottaa. "Kun EU-direktiivien tulkinnat runtelevat kansalaisten perustavia oikeuksia, niitä täytyy vastustaa."

Saksan perustuslakituomioistuin torppasi teletallennuslain – kerätty data "hävitettävä välittömästi"

Saksan perustuslakituomioistuin totesi tiistaina, että maahan vuonna 2008 säädetty EU:n teletallennusdirektiivin toteuttava laki on nykymuodossaan perustuslain vastainen ja siksi kumottava. Lain kumoamisen myötä perustuslakituomioistuin määräsi maan teleoperaattorit välittömästi hävittämään kaiken tähän asti keräämänsä teletunnistedatan eli käytännössä viimeisen puolen vuoden teletunnistetiedot maan kansalaisten soittamista puheluista ja heidän sähköpostiviestinnästään. Perustuslakituomistuin totesi päätöksessään, että teletietojen tallennus ei ole nykymuodossaan riittävän turvallista, ja että on epäselvää, mihin kaikkeen kerättyä dataa saatetaan käyttää. Tuomioistuin kritisoi lainsäätäjiä myös siitä, että laki menee paljon pitemmälle kuin mitä itse kiistelty EU-direktiivi vaatii. Lisäksi tuomioistuin totesi merkittävästi, että tietoisuus teletietojen tallennuksesta saattaa aiheuttaa kansalaisille "epämääräisen uhkaavan tunteen siitä, että heitä tarkkaillaan ja sitä kautta kaventaa yksilön vapaata kokemusta omista perusoikeuksistaan monilla eri alueilla."

Tuorein ACTA-vuoto paljastaa osapuolien neuvotteluasetelmat

Salamyhkäisistä ACTA-kauppaneuvotteluista on jälleen tihkunut uutta tietoa julkisuuteen – ja jälleen kerran vuotaneiden neuvottelumuistioiden muodossa. Vajaa viikko sitten vuoti julkisuuteen hollantilainen muistio, joka paljasti sopimusneuvottelujen avoimuuden kannattajat ja vastustajat. Lukuisat kansalaisjärjestöt ja parlamentaarikot ovat vaatineet tekijänoikeus- ja muuhun lainsäädäntöön mahdollisesti vaikuttavien neuvottelujen avoimuutta, ja tämän avoimuuden kannattajia ovat muistion mukaan Iso-Britannia, Hollanti, Ruotsi, Suomi, Irlanti, Unkari, Puola, Viro ja Itävalta. Entuudestaan tiedetään myös Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin kannattavan neuvottelujen käymistä avoimuuden hengessä. Neuvottelujen salaamista kansalaisilta ja kansanedustajilta sen sijaan kannattavat muistion mukaan EU-maista Belgia, Portugali, Saksa ja Tanska. Muistion laatineiden hollantilaisten neuvottelijoiden mukaan nimenomaan Tanska on EU:n sisällä joustamattomin asian suhteen. EU:n ulkopuolella neuvottelujen avoimuutta vastustavat Etelä-Korea ja Singapore sekä Yhdysvallat, vaikka viimeksimainittu ei olekaan virallisesti ottanut kantaa asiaan. Samoin avoimuutta vastustaa EU:n komissio, joka pelkää mahdollisesta neuvotteluprosessin avaamisesta muodostuvan ennakkotapaus myös tuleville kauppaneuvotteluille.

Syndicate content